Úvodní stránka » Prevence » Prevence

PrevenceCusto Care Card

Hlavní příčinou kardiovaskulárních onemocnění u dnešní populace je nadváha plynoucí z nesprávného životního stylu a nedostatku pohybu. Tato skutečnost se stala podnětem k vývoji systému prevence Custo Care Card. Kromě funkce osobního cvičebního terapeuta, Custo Care Card ve značné míře přispívá ke zlepšení retence pacienta.    
   
Motivujte své pacienty ke zvýšení fyzické aktivity - výsledky jsou ohromující.   

 • větší vitalita
 • posílený imunitní systém
 • zvýšení funkční kapacity
 • zvýšení sebevědomí
 • zlepšení celkového stavu

Custo Care Card

Custo Care Card je osobní cvičební terapeut Vašeho pacienta. Vy, jako lékař, pouze přístroj naprogramujete podle specifického typu výkonnosti pacienta. Tím je zaručeno, že Váš pacient, cvičí pouze to na co stačí bez zbytečného přetěžování nebo naopak bez zbytečného přetěžování. Pouze Vy stanovíte cvičební specifikace zátěžového testu. Custo Care Card poté monitoruje pacienta během cvičebního procesu, chrání a varuje před nebezpečím přetížení. Současně průběžně zaznamenává údaje o cvičebním procesu a tep pacienta. Custo Care Card zvyšuje retenci pacienta, protože jen Vy jí můžete programovat, t.j. vy řídíte pacienta. Pomocí několika různých naprogramovaných karet máte možnost pacientovi připravit cílený tréninkový program a pravidelnost cvičebních procesů. Data pořízená z Custo Care karet umožňují vzájemné porovnávání fyzické aktivity a fyzického zlepšení vašich pacientů a jsou poté zobrazována jako referenční hodnoty.    

POSTUP

Custo Care Card nahrauje nahrazuje fyzickou aktivitu pod lékařským dohledem, protože udržuje cvičícího pacienta v jeho individuálních limitech a soušasně průběžně zaznamenává údaje o cvičení.

 

Příchod do ordinace1.  Pacient přichází k lékaři

Pacient přijde do vaší ordinace. Provedete počáteční vyšetření za pomoci EKG a stanovíte tak funkční kapacitu, houževnatost a zátěžové intervaly. Tím bude zaručen optimální cvičební výkon pro vašeho pacienta. 

 

 

Programování CCC2.  Naprogramování Custo Care Card

Díky možnosti programování Custo Care Card vytvoříte individuální cvičební profil, který je zaznamenán na paměťovou kartu. Poté pacient používá Custo Care Card namísto předpisu. Podle právních předpisů je Custo Care Card chráněna proti neautorizovanému přístupu k údajům o pacientovi.  přijde do vaší ordinace. Provedete počáteční vyšetření za pomoci EKG a stanovíte tak funkční kapacitu, houževnatost a zátěžové intervaly. Tím bude zaručen optimální cvičební výkon pro vašeho pacienta.   

 

Cvičení3.  Proces cvičení řízený pomocí Custo Care Card

Váš pacient může zvládnout předepsané cvičení se svou osobní Custo Care kartou s libovolným rehabilitačním ergometrem, který umožňuje čtení těchto karet. Cvičení lze přitom provádět všude tam, kde jsou k dispozici odpovídající reha-ergometry, doma, ve fitness, sportovních klubech, lázních a podobně. Custo Care Card kontroluje, zda pacient cvičí v předem stanoveném rozsahu zátěže a průběžně zaznamenává délku trvání, úroveň zátěže a srdeční rytmus během cvičení.   

 

Výsledky4.  Vyhodnocení úspěšnosti cvičení

Určíte délku trvání na Custo Care Card. Poté, co skončí platnost karty, pacient přijde zpátky do vaší ordinace. Po načtení uložených údajů může dojít k vlastnímu vyhodnocení úspěšnosti cvičení. Pacient obdrží zprávu o stavu jeho cvičení. Nakonec naprogramujete další kartu pro nový cvičební cyklus podle pacientovy zlepšené funkční kapacity.

   

 

SOFTWARE PRO CUSTO CARE CARDCusto Care Card

Hlavní body

 • kontrola terapie
 • vysoká retence pacienta
 • bezpečné řízení cvičení
 • průběžný záznam srdečního rytmu a výkonu
 • svrchovanost programování - t.j. pouze vy máte možnost programovat Custo Care Card
 • volně programovatelné cvičební profily
 • kineto-terapeutické specifikace
 • vizualizace fyzického pokroku, t.j. zprávy o stavu mohou být předány pacientům pro jejich motivaci
 • volně definovatelná délka cvičebních intervalů

 

Care CardIndividuální zátěžové sestavy pro každého pacienta mohou být definovány při programování Custo Care karty.

 

 

 

 výsledky

Přehled cvičení zahrnuje veškeré monitorované parametry provedeného zátěžového cvičení. Zobrazují se v přehledných grafech a tabulkách.

 

 

 

 

 

 

TOPlist