12ti svodový PC elektrokardiograf Custo Card M

Elektrokardiograf Custo Card MSoučasný provoz odborné praxe se již neobejde bez používání počítačů a přístupů do různých informačních sítí.  Evidenční programy, jako například AMICUS, TurboAsistent, Winmed a další, dnes poskytují širokému spektru uživatelů přehledné a spolehlivé vedení nezbytné správy, vykazování provedených výkonů a evidence vyšetřených pacientů.   PC EKG umožňuje jednoduše a přesně pořídit EKG záznam pacienta, digitálně jej zpracovat, vyhodnotit a uložit do počítače pro pozdější využití.  Takto lze jednoduše pořizovat záznamy klidového i zátěžového EKG, vyhodnocená vyšetření elektronicky předávat ostatním programům nebo umožnit přístup k databázím prostřednictvím sítí.  Ekonomickými aspekty  Custo Card M jsou modularita (celý přístroj lze sestavovat či rozšiřovat dle přání zákazníka), instalace a ovládání, úspora kancelářských potřeb (tiskne se jen co je potřebné a vše se jinak uchovává v PC), odpadá nákladné skladování termopapíru pro EKG zápisy nebo již provedených záznamů a v neposlední řadě moderní technologie a vývoj přístroje.

Záznam EKG

Důležitým předpokladem pro precizní EKG záznam vyšetřovaného pacienta a jeho pozdější zpracování je zobrazení a analýza klidového nebo zátěžového EKG. Přitom samozřejmě důležitou roli hraje i kvalita a úroveň vzorkování a rozpoznávání EKG signálu. Vlastní modul EKG Custo Card M obsahuje vysoce jakostní EKG-zesilovač jehož parametry a konstrukce zaručují pořizování EKG záznamů na klinické úrovni. 

Vzorkování

Velice vysoká vzorkovací frekvence kanálu (2000 Hz -> 0,5 ms)  zaručuje přesné nasnímání EKG bez nežádoucích odchylek. Napomáhá tomu i integrované hlídání a dorovnávání nulové linie, kdy zejména při zátěžových testech by se záznam monitorovaného EKG dostával mimo úroveň zobrazení.

Kardiostimulátor

EKG Custo Card M - detekce kardiostimulátoruSpolehlivou registraci stimulačních pulsů zajišťuje u EKG Custo Card M speciální integrovaný elektronický modul. Ten umožňuje rozpoznat stimulační puls okamžitě již v analogovém EKG signálu a spolehlivě tedy zaregistrovat časový údaj příhody. Tím je možné předejít nechtěným chybám, které se vyskytují při detekci STM Pulsů u většiny PC EKG. Ty používají softwarovou detekci až po digitalizaci snímaného EKG, při které může docházet k nechtěným výpadkům nebo zkresleným informacím. 

 

 Připojení EKG kabelu

Rozhraní pro připojení pacientského kabelu umožňuje připojení standardních EKG kabelů a přísavných vakuových systémů.

 

32bitový software Card M

Obslužný a vyhodnocovací program pro Custo Card M splňuje aktuální ergonomické požadavky na software. Přehledné uspořádání ovládacího panelu, intuitivní ovládání a možnost rychlého provozu v praxi. Všechna EKG vyšetření jsou spolu s údaji o pacientech ukládány do integrované medicínské databáze s možností pozdějšího porovnávání vyšetření v jedné obrazovce, využitelné například při kontrolách správnosti zvolené terapie.

 

Monitoring klidového EKG

EKG Custo Card M - monitoringBěhem pořizování EKG vyšetření je na PC monitoru zobrazováno reálné a časově synchronní EKG snímaného pacienta. Počty zobrazovaných kanálů, rychlost i amplituda snímání, ale i rozpoznávání stimulačních pulsů nebo akustická signalizace QRS komplexů jsou plně volitelné a kdykoliv přestavitelné. Optimální kontrola stimulačních pulsů je při zobrazení  svodů  II a V5 s amplitudou 30 mm/mV a rychlostí posuvu 50 mm/s obzvláště efektivní. Pomocí integrované funkce PAUSA lze EKG na monitoru kdykoliv pro kontrolu zastavit a popřípadě i uložit jako doplňující episodu ke konečnému záznamu, lze ji samozřejmě i vytisknout odděleně. Kromě použití standartních svodů, lze EKG registraci provést i za použití NEHBových nebo CABRERA svodů.

Výpis EKG

Během registrace EKG je kompletně ukládáno vždy všech 12 svodů. Také libovolně dlouhý úsek kontinuálně ukládaného EKG je možný (limitován pouze kapacitou harddisku). I při tét delší kontinuální registraci EKG se ukládá tepová frekvence a  ST-trendy všech 12ti svodů. Celé vyšetření je pak uloženo dohromady s klasickým EKG záznamem (ten mívá délku v průměru 10 až 16 s).

Automatický program

Integrovaný automatický program umožňuje pořídit plnohodnotný EKG záznam stiskem jednoho tlačítka. Uživatel si může dopředu navolit jakým způsobem chce EKG zaznamenat a jaké formuláře výsledků chce a v jaké kvalitě vytisknout. Pak už vždy jen stačí připojit pacienta, počkat až se EKG trochu ustálí a stisknout tlačítko AUTOPROGRAM a vše je během několika vteřin hotovo i s registračním výtiskem.

Zobrazení vyšetření

EKG Custo Card M - LupaMnohotvárnost a různorodost přehledných zobrazení napomáhá uživateli při posuzování registrovaných EKG záznamů. Mimo klasického zobrazení všech 12ti svodů (viz obr.2.), je možné zobrazit detailně i jednotlivé svody a pomocí funkce LUPA si je zvětšit pro snadnější prohlížení. Díky vysoké vzorkovací frekvenci a velkému rozlišení jsou i nepatrné změny v EKG spolehlivě uloženy. Díky funkci LUPA má uživatel možnost i precizního měření vzdáleností a rozestupů jednotlivých QRS komplexů.

EKG průměry

EKG Custo Card M - QRS průměryUložené EKG je automaticky přeměřeno a zprůměrované svody zobrazeny v přehledné tabulce.  Také zde má uživatel možnost, pomocí "dvojkliku" myší, dostat se do detailního zvětšeného zobrazení jednotlivých zprůměrovaných komplexů. Zde se nachází veškeré dostupné informace o vlnách a měřených úsecích QRS průměru a uživatel má možnost pomocí kurzoru provádět korekce nebo vlastní měření na daném komplexu (oranžová linka). Veškeré změny je možné uložit nebo se později vrátit k automatickému rozměření. 

Zpracování nálezu

Zpracování EKG nálezu je obsluze umožněno pomocí standardního editoru (libovolná délka záznamu - popisu). Je možná i instalace externího editoru (volitelná funkce).


EKG interpretace

Je také volitelným modulem EKG a obsahuje program interpretace více než 200 možných příhod.

Porovnání dvou vyšetření

EKG Custo Card M - porovnáníPro efektivní kontrolu terapie je důležité porovnávání vyšetření. Custo Card M umožňuje zobrazit najednou na obrazovce až 4 záznamy klidového EKG jednoho pacienta. Přitom je též možné porovnávat stejným způsobem i EKG průměry a naměřené hodnoty.


Monitoring po síti

Custo Card M klidové / zátěžové EKG dokáže pomocí speciálního softwarového modulu komunikovat v rozlehlých nemocničních sítích nebo komunikovat s medicínskými programy či dálkově přímo s pojišťovnou. Během probíhající ergometrie je možné sledovat aktuální EKG monitorovaného pacienta i na ostatních pracovních stanicích v síti a kontrolovat je. Program umožňuje též komunikaci přímo s ambulantním systémem a tak je během ergometrie možné rovnou vytvářet zprávu do karty pacienta.


Verze SW pro použití v síti

Program Custo Card M lze volitelně provozovat i v počítačové síti. Síťová verze programu rozšiřuje možnosti programu o další spoustu užitečných diagnostických funkcí. Je k dispozici tzv. tréninkový monitoring, což je vlastně kontrolní zátěžový test, který pacient provádí na ergometru jež se nachází v jiné ordinaci a prostřednictvím sítě je jen sledován z vyhodnocovací stanice. Dalším přínosem síťové verze je možnost provozu více diagnostických programů (holter EKG, TK, spirometrie, atd.) v různých ordinacích s využitím společné databáze pacientů umístěné v řídící diagnostické stanici (SERVER). Další předností je pohodlný přenos dat vyšetření do informačních nemocničních systémů prostřednictvím sítě a spousta dalších možností práce počítačů v síti.


Výstup dat do informačních SW (Praxis EDV)

Plnohodnotná integrace programu Custo Card M v jednotlivých ambulantních nebo nemocničních systémech je velice snadno realizovatelná. Uživatel má možnost poslat kompletní elektronickou kartu pacienta s provedeným vyšetřením (nález, celková zpráve, EKG výpis, atd.) nebo jen provedená vyšetření do libovolného volitelného informačního systému. Program podporuje různé  moderní komunikační protokoly.


Archivace

Program používá integrovanou zdravotnickou databázi od firmy Customed. Veškerá vyšetření klidového i zátěžového EKG jsou v této databázi automaticky ukládána a organizována, čímž jsou vám kdykoliv k dispozici. Archivovat vyšetření pacientů můžete tím, že si veškeré potřebné informace vytisknete na tiskárně a založíte do karty pacienta ve svém archívu, nebo máte možnost pomoci speciálního archivačního rozhraní svá vyšetření přehledně a jednoduše archivovat na různá média (optické nebo výměnné disky, ZIP diskety, CD-ROMy a pod.). Archivační rozhraní je volitelné a proto není součástí základního programu.

Dokumentace

Samozřejmostí je možnost tisku veškerých zaznamenaných vyšetření (kvalita pro tisk je až 600 dpi)  na tiskárně připojené k počítači. Veškeré formuláře od celkové zprávy až po kompletní EKG výtisk lze tisknout v měřítcích 25 mm/s nebo 50 mm/s.

Specifikace

 • frekvenční odezva 0,05 - 250 Hz
 •  chybovost 1%
 • časová konstanta 3,2 s
 • vzorkovací frekvence 0,5 ms / 2 kHz
 • 12 bitový A/D převodník
 • vstupní impedance > 50 MOhm
 • digitální detekce kardiostimulátoru
 • filtry: síťový, svalový, kombinovaný
 • LED kontrola připojených elektrod
 • QRS výstup pulsní křivky v reálném čase např. pro Gama kameru (volitelné)
 • bezpečnost podle IEC 601, typ CF (ne intrakardiální), ochrana proti defibrilaci, shoda podle IEC 62 D (CO) 17
 • připojení elektrod - standartní ekg rozhraní Siemens pro připojení libovolného EKG pacientského kabelu nebo přísavného elektrodového systému
 • rozměry 29 x 14 x 10 cm
 • hmotnost cca. 3 kg

 

 

TOPlist